Kompozit Dolgu
50 dolar
Filtek Ultimate Universal Restorative Refil
3M Espe | 3M 3920R

Filtek Ultimate Universal Restorative Refil

Ürün Özellikleri

Herkesin doğal bir rengi vardır, onu tutturmak için kolay bir yol buldunuz.

Kullanımı kolay

 • Olağanüstü manipulasyon
 • Tek tabaka restorasyonlar için daha fazla body rengi
 • Opasiteler göre renk kodları olan kapsül ve şırıngalar
 • Kalın harfli, okuması kolay etiketler

Gerçek benzeri estetik

 • Mükemmel cila
 • Geniş renk ve opasite seçeneği
 • Geliştirilmiş florosan özelliği

Özgün nanofil teknolojisi

 • Mikrofilden daha iyi cila retansiyonu
 • Lider kompozitlerden daha az aşınma
 • Anterior ve posterior kullanım için mükemmel direnç
Endikasyonları
 • Direkt anterior ve posterior restorasyonlar (Sınıf I, II, III, IV ve V)
 • Minimal Invaziv Dişhekimliği (MID)
 • Rezin cam iyonomerle sandviç tekniğinde
 • Tüberkül yapımı
 • Kor yapımı
 • Splintleme
 • Indirekt anterior ve posterior restorasyonlar,inley, onley ve venerler 
Filtek™ Ultimate Universal ve Flowable Restorative özgün özelliklerini ilk defa 2002 yılında 3M ESPE tarafından sunulan nanoteknolojiye borçludurlar.

Filtek™ Ultimate restoratifin cilasını korumasını sağlayan bağlanmış nanofillerdir.

Filtek™ Ultimate restoratifin cila retansiyonu patently nanokompozit üretim prosesi sayesinde mikrofillerden de daha iyidir.

Bu proses creates nanometer boyutunda özgün öbekler oluşturur,bu nanoöbekler de abrzayon sırasında makaslama kuvvetlerine etraflarındaki rezin matriks oranında direnir. Bu da restorasyonun cilasını uzun sure koruması demektir.

"Gerçek" nanoteknolojimiz mineye benzer aşınma direnci sağlar.

Yapılan 5 yıllık klinik çalışmada* "oklüzal kontakt aşınması"ölçülmüş ve Filtek™ Supreme Universal Restoratif ve mine arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Çünkü Filtek™ Ultimate restoratif Filtek™ Supreme XT restorative ile aynı patently teknolojiye sahiptir. Bu nedenle ağızda tüm bölgelerde güvenle kullanabilrsiniz.

199 euro

3M5540SB

0 euro

3M 4712I

0 euro

3M 4712TK

23 euro

AR 2000

40 euro

AR 1003

25 dolar

3M 7307

90 dolar

3M5707SD

0 euro

3M2021R

185 euro

3M7050TK

160 euro

3M 4864TK

160 euro

3M 4863TK

19 euro

9030R

45 euro

947/8/9

46 euro

963

264 euro

UD 3254


Lütfen güvenlik kodunu aşağıdaki kutucuğa giriniz!